Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

ARBEIDSONGEVALLEN HUISPERSONEEL

Je doet regelmatig beroep op een hulp in je huishouden? Je hebt iemand om je tuin te onderhouden? Je vraagt vaak een kinderoppas?

Dan ben je verplicht voor hen een verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk. Deze verplichting geldt voor al het huispersoneel dat je tewerkstelt. Doe je dat niet en overkomt hen iets, dan kunnen de financiële gevolgen voor jou erg zwaar zijn. 

WAT VERSTAAN WE ONDER HUISPERSONEEL?

Dit zijn de personen die tegen betaling en onder jouw gezag, leiding en toezicht werken uitvoeren in het kader van jouw privéleven.

Hoe vaak of hoe lang ze werken, is niet belangrijk. 

Voor het bepalen van de juiste verzekeringsformule maken we een onderscheid tussen personeel dat minder dan drie keer per week en personeel dat meer dan drie keer per week werkzaam is, en tussen personeel dat wel en niet RSZ-plichtig is. 

WELKE WAARBORGEN GENIET JE?

Je huispersoneel is verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen terwijl ze bij jou aan het werk zijn, en voor de ongevallen op weg van of naar jou. Enerzijds worden de medische en farmaceutische kosten terugbetaald, maar ook hospitalisatie en prothesen die zouden vereist zijn ten gevolge van een ongeval. Anderzijds ook de schade van mogelijke gevolgen van het schadegeval: tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid tot zelfs overlijden. 

Enkele voorbeelden:

De man die elke week enkele uurtjes je tuin onder handen neemt, heeft op weg naar huis een ongeval.

Je poetsvrouw valt van een laddertje terwijl ze de gordijnen afneemt, en breekt haar arm. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 'inlichtingen'.